Toot fixado

Son o que difunde no os chíos de no sitio do paxariño 🐦

Sigueme aquí si queres manter o contacto de un xeito libre, descentralizado, sin publicidade, ... sin que ti máis eu sexamos "o producto" 😉

👟🍻

"simom" comparte unha nova experiencia (parabéns!!!!) tanto atlética como viaxeira. Complicada nestos tempos. correrengalicia.org/index.php?

En instalacións e centros deportivos, poderase realizar actividade deportiva de forma individual, sempre que non se supere o 50 por cento de capacidade do establecemento e con medidas de seguridade e distancia interpersoal. 👟 Canal

Ao aire libre, poderase realizar actividade física deportiva non federada ao aire libre só de forma individual ou colectiva só entre conviventes, sen contar co monitor, e sen contacto físico. 👟 Canal

Esta finde moitas de nós teremos que atender maiores restricións na hora de facer deporte: ATENDE ás indicacións das autoridades competentes. 👟 Canal

Mostrar mais antigos
Mastodon (PT)

Mastodon é uma rede social baseada em protocolos abertos da web e software livre e gratuito. É descentralizado como e-mail.